ПАТЕНТИ

Stemtech е собственик или е в процес на лицензиране на няколко американски и международни патента и патента в процес на регистрация.
  • Патент US 9, 289, 37
  • Патент MX 344304
  • Patent US 10,159,705